TERMENII ȘI CONDIȚIILE COMERCIALE GENERALE ALE COMPANIEI FULLCOLOR – PREMIUM BUSINESS SOLUTION SRL (denumite în cele ce urmează”TCG” sau “Termeni și Condiții“) 

  1. Definiții 
  2. Noțiuni introductive 
  3. Contract de vânzare – cumpărare 
  4. Reguli și condiții de furnizare ale serviciului de tip E-Shop Livrarea Bunurilor 
  5. Livrarea bunurilor 
  6. Prelucrarea datelor de către vânzător 
  7. Răspunderea în caz de Defect și Daune (reclamații, neconcordanțe cu contractul de vânzare – cumpărare) 
  8. Condiții de plată 
  9. Prevederi Finale

     

    1. Definiții 

1.1. Transfer bancar înseamnă plata prețului de achiziție în contul bancar specificat în factura emisă de către vânzător. 

1.2. Magazin online sau de asemenea E-shop înseamnă înseamnă Site-ul Web www.fullcolor.ro, deținut de Vânzător, care respectă Standardul de Conectivitate, prin care se realizeaza Comerțul Electronic cu bunuri și/sau servicii, și care acceptă plata online cu Monedă Fiat sau Monede Virtuale prin intermediul unei pagini de plata securizata furnizată de procesatorul de plăți;

1.3. Preț de cumpărare înseamnă prețul Bunurilor specificat în Contractul de Vânzare – Cumpărare.  

1.4. Contract de Vânzare – Cumpărare reprezintă Comanda Cumpărătorului confirmată de Vânzător. Vânzătorul confirmă Comanda în conformitate cu prevederile articolului 3.1. din TCG.  

1.5. Cumpărător înseamnă un antreprenor care cumpără Bunuri de la Vânzător în concordanță cu obiectul său de activitate în ceea ce privește aceste Bunuri și servicii și care efectuează plata pentru achiziționarea bunului sau serviciului comercializat de acesta prin intermediul Paginii de Plată Securizate. Relațiile dintre cumpărător și vânzător sunt reglementate de către TCG în măsura în care se aplică și de prevederile Legii nr. 89/2012 Sb. și ale Codului Civil cu modificările ulterioare.  

1.6. Comandă înseamnă o ofertă ce ține loc de contract parțial de vânzare – cumpărare,  

( i ) trimisă de Cumpărător Vânzătorului prin intermediul magazinului online  

( ii ) transmisă de Cumpărător Vânzătorului prin email specificând Bunurile, în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare – Cumpărare și condițiile de cumpărare a Bunurilor.  

1.7. Contract cadru de vânzare – cumpărare înseamnă contractul semnat între vânzător și cumpărător via E-shop, prin intemediul e-mailului, sau semnat personal, ce reglementează drepturile si obligațiile reciproce între Vânzător și Cumpărător, în special în ceea ce privește Comenzile parțiale, stabilind datele de livrare și termenii și condițiile de plată.  

1.8. Contract de Vânzare – Cumpărare înseamnă contractul semnat între Vânzător și Cumpărător prin intemediul e-mailului, poștă sau semnat personal, ce reglementează drepturile si obligațiile reciproce între părți în caz de furnizare unică. Acest Contract de Vânzare – Cumpărare poate fi înlocuit de Comanda scrisă confirmată.  

1.9. Termeni E-shop înseamnă un set de reguli ce reglementează vânzarea de bunuri prin intermediul E- shopului, postat pe domeniul de internet www.fullcolor.ro  

1.10. Vânzător, denumit și Premium Business Solution SRL, înseamnă compania cu sediul în București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu 7, corp 90A, înregistrată la Registrul Comerțului din București cu numărul J40/115273/2006.   

1.11. Reclamație înseamnă o plângere formulată de Cumpărător către Vânzător conform răspunderii pentru defectele (calitative și/sau cantitative) constatate la Bunurile livrate către Cumpărător în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat în conformitate cu reglementările privind reclamațiile.   

1.12. Reglementările privind reclamațiile înseamnă un set de condiții ce reglementează procedura de gestionare a reclamațiilor Cumpărătorului în ceea ce privește Bunurile achiziționate. Regulamentul reclamațiilor constituie Anexa nr. 1 la prezenta.   

1.13. Serviciul E-shop înseamnă un sumar de funcționalități disponible pentru uzul magazinului online.   

1.14. Părți contractante sau Părți înseamnă un nume colectiv pentru vânzător și cumpărător.   

1.15. Date înseamnă informații referitoare la Cumpărător pe care Cumpărătorul le pune la dispoziția Vânzătorului la data înregistrării sale pe e-shop.   

1.16. Defect înseamnă o neconcordanță în calitatea și/sau cantitatea Bunurilor livrate Cumpărătorului în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat sau a unei Comenzi confirmate de Vânzător raportat la specificațiile Bunurilor din Contractul de Vânzare – Cumpărare. Defectele sunt împărțite în defecte aparente și defecte ascunse.   

1.17. Soluționarea reclamației înseamnă înregistrarea de către Vânzător a reclamației și a Bunurilor care fac obiectul acestei cereri și furnizarea răspunsului Cumpărătorului prin care Vânzătorul acceptă sau nu reclamația respectivă. În cazul în care Vânzătorul refuză reclamația, acesta va comunica Cumpărătorului motivele acestui refuz. În cazul în care Vânzătorul acceptă cererea acesta va propune modalitatea de abordare a cererii în conformitate cu Regulamentul Reclamațiilor.   

1.18. Registru de reclamații este un document pe care Vânzătorul îl pune la dispoziția Vânzătorului informându-l pe acesta despre defectele de calitate/cantitate ale Bunurilor furnizate în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat în comparație cu Bunurile care care fac obiectul Contractului de Vânzare – Cumpărare în care sunt menționate, sub forma și în maniera prevăzută de Regulamentul Reclamațiilor.  

 1.19. Bunuri inseamnă produsele sau serviciile oferite spre cumpărare unui grup nedeterminat de cumpărători de catre Vânzător prin intermediul magazinului online.  

1.20. Comerț Electronic înseamnă efectuarea de Tranzacții prin intermediul unui magazin online, privind vânzarea și cumpărarea de bunuri și/sau servicii, folosind sisteme de comunicație prin internet;

1.21. Monedă Virtuală înseamnă acea reprezentare digitală a valorii care este acceptată de persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și care poate fi stocată și tranzacționată electronic prin intermediul tehnologiei blockchain; sunt incluse în această categorie monede precum bitcoin (BTC), ethereum (ETH), elrond (ERD) etc.;

1.22. Monedă Fiat înseamnă monedă fiduciară emisă sau garantată de o autoritate publică și acceptată ca mijloc de schimb în țara emitentă;

1.23. Pagină de Plată Securizată înseamnă Site-ul Web al procesatorului de plati și alte Site-uri web conexe, care sunt proprietatea procesatorului de plati, prin intermediul căruia Cumpărătorii vor putea efectua Tranzacții;

1.24. Platforma Securizată de Plăți înseamnă Site-ul Web al procesatorului de plati și alte Site-uri web conexe, care sunt proprietatea procesatorului de plati, prin care Vânzătorul are posibilitatea de a accepta și gestiona plățile cu Monede Virtuale;

1.25. Rata de Conversie înseamnă elementul de referință utilizat de procesatorul de plati pentru determinarea valorii Monedei Virtuale în Monedă Fiat, și anume valoarea de schimb a Monedei Virtuale calculată la data Tranzacției prin raportare la o anumită Monedă Fiat (respectiv, EURO sau USD), astfel cum aceasta va fi comunicată Cumpărătorului de către procesatorul de plati prin Pagina de Plata Securizata;

1.26. Tranzacție înseamnă operațiunea prin care procesatorul de plati procesează la o anumită dată, în numele și pe seama Vânzătorului, plata aferentă achiziționării bunului sau serviciului comercializat de acesta;

1.27. Valoarea Nominală înseamnă prețul solicitat de Vânzător pentru bunul sau serviciul comercializat către Cumpărător, pentru care procesatorul de plati procesează plata la momentul Tranzacției, în numele și pe seama Vânzătorului.

1.28. Zi Lucrătoare înseamnă o altă zi decât zilele de sâmbătă sau duminică sau sărbătorile legale. 

     2. Noțiuni Introductive   

2.1. Termenii și condițiile comerciale prezente definesc și specifică drepturile și obligațiile atât ale Vânzătorului cât si ale Cumpărătorului atunci când vinde respectiv cumpără bunuri prin mijloace de comunicare la distanță – e-shop, e-mail sau fax. Orice aspecte ce nu sunt reglementate de TCG vor fi reglementate de Codul Comercial si ale Codului Civil cu modificările ulterioare.   

2.2. În cazul unor neconcordanțe între prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare și TCG prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare prevalează.   

2.3. E-shopul permite cumpărarea de Bunuri de către toți Cumpărătorii în conformitate cu oferta actuală de Bunuri disponibile pe pagina e-shop.   

     3. Contract de vânzare – cumpărare   

3.1. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat (i) la data primirii confirmării Comenzii de către Cumpărător, sau prin verificare telefonică și confirmarea Comenzii în conformitate cu Articolul 4.4.și 4.5. din TCG; sau (ii) la data primirii confirmării Comenzii transmisă Cumpărătorului prin email sau fax sau (iii) la data confirmării Comenzii Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace telefonice (dacă respectivului Cumpărător îi este permis de către Vânzător să plaseze comenzi telefonice). De la această dată drepturile și obligațiile reciproce între Cumpărător și Vânzător izvorăsc din Contractul de Vânzare – Cumpărare. Până la data încheierii Contractului de Vânzare Cumpărare, Cumpărătorul are obligația de a respecta Termenii și Condițiile.   

3.2. Cumpărătorul este notificat cu privire la acordul dintre prevederile TCG și Regulamentul Reclamațiilor din prezenta, în timp util înainte de plasarea Comenzii; și prin semnarea unui Contract de Vânzare Cumpărare, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință de acești Termeni și Condiții și este de acord cu conținutul acestora. Termenii și Condițiile prezente constituie parte integrală din Contractul de Vânzare Cumpărare încheiat.   

3.3. Contractul de Vânzare Cumpărare și TCG conținute în acesta sunt încheiate în conformitate cu legislația din România în măsura în care aceasta nu contravine legislației aplicabile în statul de proveniență a Cumpărătorului și în limba cumpărătorului sau într-o limbă agreată de către părți. Contractul de cumpărare este arhivat de către vânzător cu scopul de a îndeplini obligațiile legale și contractuale ce rezultă din legile aplicabile și Contractul de vânzare cumpărare. Informațiile despre etapele tehnice individuale ce duc la încheierea contractului de vânzare cumpărare sunt evidente în procesul de comandă pe E-shop. Cumpărătorul are dreptul de a verifica și modifica Contractul inainte ca de transmiterea Comenzii. Termenii și Condițiile Generale sunt afișate pe E-shop putând fi astfel arhivate sau reproduse de către Cumpărător.   

     4. Reguli și Termeni de Furnizare a Serviciului E-Shop   

4.1. Serviciul E-shop Service este operat în conformitate cu Termenii E-shop aplicabili, cu modificărule ulterioare, afișați pe www.fullcolor.ro și normele și reglementările generale valabile în România..   

4.2. Cumpărătorul plasează Comanda online pe pagina E-shop.   

4.3. Dacă un potențial Cumpărător nu îndeplinește condițiile pentru a comanda Bunuri pe E-shop comanda acestuia este anulată automat fără ca Vânzătorul analizeze această situație și fără să fie obligat să informeze potențialul Cumpărător care a plasat Comanda.   

4.4. După emiterea comenzii în cadrul E-shopului, Cumpărătorul primește o confirmare a comenzii generată automat într-un format electronic. Comanda este acceptată și contractul de cumpărare se încheie în momentul în care s eprimește confirmarea comenzii. Orice comandă va fi considerată o propunere de contract de vânzare cumpărare până când Cumpărătorul primește confirmarea comenzii.   

4.5. În cazul în care Vânzătorul nu reușește sa emită confirmarea comenzii , în conformitate cu art 4.4 din TCG, Vânzătorul va confirma comanda Cumpărătorului prin fax sau prin SMS conform datelor de contact furnizate de către Cumpărător.   

4.6. În cazul când comanda Cumpărătorului nu poate fi confirmată conform art. 4.4 și 4.5 de mai sus, comanda poate fi anulată de către Vânzător, fără nici o compensație. Vânzătorul nu este obligat să informeze respectivul Cumpărător despre anularea comenzii .   

     5. Livrarea Bunurilor   

5.1. Vânzătorul asigură livrarea Bunurilor către Cumpărător prin intermediul unui transportator extern la adresa indicate de Cumpărător în Comanda transmisă doar în zilele lucrătoare în intervalul orar 9:00 AM – 17:00 PM.   

5.2. Costurile de transport sunt specificate în lista curentă de prețuri disponibilă pe www.fullcolor.ro   

5.3. Livrarea bunurilor către Cumpărător se va face în următoarea zi lucrătoare după semnarea Contractului de Vânzare Cumpărare, sau confirmarea unei comenzi parțiale scrise sau în a doua zi lucrătoare după ridicarea Bunurilor din depozit, Bunuri care la data semnării Contractului de Vânzare Cumpărare nu se aflau pe stoc, cu excepția cazului în care Cumpărătorul primește alte instrucțiuni de la Vânzător. Bunurile sunt livrate către Cumpărător doar la adresele existente. În cazul modificării Comenzii confirmată de Vânzător, termenul menționat în primul paragraf va începe să curgă din nou.   

5.4. Bunurile pot fi livrate către Cumpărător mai târziu decât timpul definit în art 5.3 din cauze de forță majoră, precum și din motive ce nu sunt determinate ( chiar și indirect ) de către Vânzător si acesta nu are capacitatea de a evita astfel de situații. Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare dacă bunurile specificate în acesta nu au fost livrate Cumpărătorului și este imposibil să fie produse. In acest caz Vânzătorul și Cumpărătorul pot hotărî fie furnizarea de bunuri similare având aceeași calitate și aceiași paramateri fie rezilierea contractului de vânzare – cumpărare având ca efect returnarea serviciilor sau plata unei compensații reciproce pentru serviciile efectuate. Vânzătorul va informa Cumpărătorul fără intârziere despre o eventuală prelungire a termenului de livrare sau necesitatea înlocuirii cu bunuri similare în același timp cu condi țiile de livrare și cu acordul Cumpărătorului sau retragerea din contractul de vânzare – cumpărare.   

5.5. În cazul în care Cumpărătorul nu preia obiectul contractului din motive ce țin de acesta (ex., în pofida termenului de livrare convenit persoana autorizată din partea cumpărătorului nu se prezintă). După încercări repetate nereușite de livrare a Bunurilor către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul (i) de a se retrage din contractul de cumpărare și/sau (ii) de a depozita Bunurile chiar și către o terță persoană pe cheltuiala Cumpărătorului, caz în care Vânzătorul are dreptul de a solicita plata unor costuri rezonabile, costuri ce au apărut din depozitarea sau returul bunurilor. În cazurile mentionate mai sus, momentul livrării bunurilor este considerat momentul reîncercării de livrare a Bunurilor.   

5.6. Vânzătorul are dreptul la compensarea tuturor costurilor generate de pregătirea, încercările de livrare , returul sau stocarea Bunurilor, după cum prevede art 5.5 din TCG , în special compensarea taxei de logistică în valoare de 25% dar nu mai putin de 250 – lei fara TVA.   

5.7. În timpul completării comenzii Cumpărătorul va oferi informații corecte și reale și este responsabil de prejudiciul cauzat Vânzatorului în cazul încălcării obligațiilor contractuale. Cumpărătorul va plăti prețul de cumpărare în conformitate cu condițiile de plată agreate în Art. 8.2 de mai sus.   

5.8. Retragerea din contractul de vânzare – cumpărare sau anularea comenzii se poate face numai până la expedierea Bunurilor de către vânzător.   

5.9. Cumpărătorul are dreptul să primească toate costurile pentru returnarea produselor fără defecte în termen de 14 zile de la data livrării. În cazul returnării produselor fără defecte, Cumpărătorul va rambursa orice avantaj primit prin achiziționarea bunurilor returnate, cum ar fi diverse cadouri aferente bunurilor, discunturi de cantitate și transport, etc. Prin returnarea astfel a bunurilor fără defecte, Cumpărătorul confirmă Vânzătorului că Bunurile nu prezintă defecte. În cazul în care Vânzătorul constată neconcordanțe între confirmarea Cumpărătorului și faptul că bunurile returnate au suferit anumite defecțiuni Vânzătorul are dreptul să ramburseze doar o parte din prețul de cumpărare după deducerea costurilor pentru readucerea bunurilor în starea initial. De asemenea Cumpărătorul este de acord să-i fie restituit Prețul de Cumpărare minus taxele poștale și costurile de ambalare valabile la data livrării. Dreptul de a returna bunuri fără defecte nu se aplică bunurilor achiziționate în secțiunea vânzări. Perioada de retur de 14 zile nu se aplică și la încălțămintea achiziționată. Cumpărătorul are dreptul de a returna produsele achiziționate (încălțămintea), pe propria cheltuială, în termen de 30 de zile de la înfăptuirea tranzacției impozabile. Bunurile achiziționate în secțiunea de vânzare și în secțiunea echipament de protecție nu sunt supuse dreptului de a returna bunuri impecabile.   

5.10. Riscul de daune asupra Bunurilor este transferat Cumpărătorului de la data recepționării Bunurilor livrate de transportator. În cazul în care Bunurile sunt ambalate apparent necorespunzător, Cumpărătorul nu are obligația să accepte Bunurile și va fi obligat să întocmească un Raport de Constatare a Daunei cu transportatorul.   

      6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL   

6.1. Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal conform art. 4 pct. 7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „GDPR”). Vânzătorul se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația României și reglementările UE, îndeosebi cu GDPR.   

6.2. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii și îndeplinirii drepturilor și obligațiilor care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare. Datelor cu caracter personal prelucrate este asigurat cel mai înalt standard de protecție, în conformitate cu legislația României și reglementările UE privind protecția datelor cu caracter personal.   

6.3. Vânzătorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului și să le asigure o protecție adecvată, astfel încât să nu aibă loc accesul neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea, distrugerea sau pierderea lor, transferurile neautorizate, prelucrarea neautorizată și alte utilizări frauduloase ale datelor cu caracter personal.   

6.4. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în forma în care le obține de la Cumpărător, în conformitate cu scopul stabilit pentru prelucrarea lor și în măsura necesară pentru îndeplinirea acestui scop și le stochează numai pe perioada de timp necesară pentru scopul prelucrării acestora.   

6.5. Cumpărătorul are dreptul să solicite Vânzătorului accesul la datele sale cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR, rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 din GDPR sau restricționarea prelucrării în temeiul art. 18 din GDPR. Cumpărătorul are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 alin. 1 lit. a), c) până la (f) din GDPR. De asemenea, Cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării în conformitate cu art. 21 din GDPR și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR.   

6.6. Cumpărătorul ia la cunoștință:   

6.6.1. că, prin cumpărarea produselor la Vânzător, Vânzătorului îi revine dreptul de a trimite Cumpărătorului comunicări comerciale, materiale promoționale, vânzări directe, anchete de piață și oferte directe de produse ale Vânzătorului și ale terților, și în același timp   

6.6.2. declară că nu consideră transmiterea informațiilor conform punctului 6.6.1 ca publicitate nedorită în sensul Legii nr. 40/1995 din Monitorul Oficial, cu modificările și completările ulterioare, deoarece utilizatorul își exprimă acordul explicit pentru trimiterea informațiilor conform punctului 6.6.1 în coroborare cu art. 7 din Legea nr. 480/2004 din Monitorul Oficial.

6.6.3. Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului încetarea trimiterii informațiilor conform punctului 6.6.1. printr-o cerere transmisă în mod gratuit pe adresa de email office@fullcolor.ro   

6.6.4. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în alte scopuri decât cele prevăzute la punctul 6.6.1., este necesar consimțământul informat și liber acordat al Cumpărătorului.   

    7. Răspunderea în caz de Defect și Daune (Reclamații, Încălcarea Contractului de VânzareCumpărare, etc.)   

7.1. Cumpărătorul este obligat, fără amânare inutilă, să-i comunice Vânzătorului toate defectele mărfii. Cumpărătorul trebuie să comunice defectele vizibile în conformitate cu Regulamentul reclamațiilor al Vânzătorului, cel târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data faptului generator iar Cumpărătorul trimite către Vânzător această înregistrare împreună cu marfa la care se referă reclamația Cumpărătorului și cu cererea cu privire la soluționarea reclamației. Defectele ascunse, cel târziu în termen de 6 luni de la data faptului generator; livrarea unui număr incorect de bucăți sau a tipului incorect de marfă trebuie să-i fie comunicate Vânzătorului în scris în termen de 14 zile calendaristice de la data faptului generator. În aceste perioade bunurile trebuie returnate vânzătorului. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.   

7.2. Orice reclamație pentru bunurile livrate în baza Contractului de Vânzare –Cumpărare nu poate fi acceptată deoarece acesta din urmă permite o toleranță de ± 5% în ceea ce privește dimensiunea, gramajul și / sau micșorarea, variațiile de culoare sau decolorarea țesăturii de până la 2 grade pe scara de culoare și în ceea ce privește valoarea mărfurilor ± 7% specificată în Contractul de Vânzare – Cumpărare, variațiile de culoare sau decolorarea țesăturii de până la 3 grade pe scara de culoare pentru colecția Piccolio. În plus, pentru produsele confecționate dintr-un mixt de materiale, Contractul de Vânzare – Cumpărare permite o toleranță ± 3% privind raportul fibrelor.   

7.3. Vânzătorul va procesa reclamația, inclusiv o evaluare de specialitate a Defectului care face obiectul reclamației, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Registrului de Reclamații și a Bunurilor care fac obiectul reclamației dacă nu se hotărăște altfel.   

7.4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru Defecte în cazul în care:   

(i) Cumpărătorul Bunurilor știa despre defecte anterior acceptării bunurilor, sau ar fi trebuit să știe despre acestea având în vedere circumstanțele în care s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare;   

(ii) Defectele au fost cauzate de către Cumpărător, sau au fost provocate de către indivizi pentru care Cumpărătorul este responsabil sau indivizi care au fost autorizați de către Cumpărător să îndeplinească sarcini în legătură cu contractul de vânzare – cumpărare;   

(iii) Acestea sunt bunuri care au fost la lichidare, și, ca atare (în special în lichidare de stoc, vânzare solduri și alte activități de marketing) au fost oferite spre vânzare de către Vânzător, și/ sau   

(iv) Aceste bunuri au fost deja folosite de catre Cumpărător, fiind astfel discutabil dacă defectul ar putea apărea prin utilizarea necorespunzatoare a produselor sau altfel.   

7.5. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate Cumpărătorului prin Bunurile defecte sau în legătură cu livrarea Bunurilor defecte.   

7.6. Alte reglementări privind reclamațiile și cererile de aplicare a garanției, sunt prevăzute în Regulamentul Reclamațiilor. În caz de divergentă intre TCG si Regulamentul Reclamatiilor, drepturile și obligațiile prevăzute in regulament au întâietate in raport cu cele de mai sus.   

7.7. Toate fotografiile de pe site-ul www.fullcolor.ro sunt informative și diversitatea de nuanțe reprezentată pe e-shop nu poate servi ca bază pentru reclamații.   

7.8. Cumpărătorul trebuie să acorde atenția cuvenită și să urmeze condițiile de utilizare din prospecte, broșuri informative, manuale, instrucțiuni și alte infromații referitoare la utilizarea bunurilor.   

Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor comandate, în cazul în care clientul nu respectă informațiile și instrucțiunile scrise în prospecte, broșuri informative, manuale și alte informații referitoare la utiliazrea bunurilor.   

     8. Condiții de plată   

8.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile. Prețurile valabile sunt transmise de către Vânzător Cumpărătorului înainte de confirmarea Comenzii. Cumpărătorul va confirma în scris faptul că a luat la cunoștință de prețurile noi și este de acord cu acestea. Prețurile variază în funcție de tipul înregistrării Cumpărătorului și de prețurile valabile în momentul confirmarii Comenzii.   

8.2. Prețul de cumpărare va fi achitat în numerar în caz de ridicare personală a bunurilor din depozitul Vânzătorului, prin ramburs sau transfer bancar în termenul limită agreat în contractul de vânzare – cumpărare. Pentru serviciul ramburs se percepe o taxă administrativă specificată si publicată de către vânzător pe www.fullcolor.ro ce va fi platită de către cumpărător, valabilă la data primirii Comenzii.   

8.3. Prețul de cumpărare este considerat achitat în momentul primirii de către Vânzător a plății în numerar sau la data plății ramburs de către Cumpărător sau în ziua creditării contului bancar al Vânzătorului. Cumpărătorul va indica un simbol variabil pentru identificarea corespunzătoare a plății prin transfer bancar.   

8.4. În cazul unei întârzieri de 3 zile după data scadentă, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul despre întârziere printr-o primă notificare prin e-mail. Daca intârzierea ajunge la 10 zile, Vânzătorul va notifica cumpărătorul printr-o nouă notificare numita Notificare II – Înstiințare de plată a sumei datorate”. În cazul în care Cumpărătorul nu reușește să achite suma datorată până în a 20-a zi după data scadentă , vânzătorul va trimite Notificare III – Înstiințare de plată a datoriei – Încercare de reconciliere ” printr-o scrisoare recomandată..   

8.5. În caz de întârziere a plății, Vânzătorul are dreptul să solicite Cumpărătorului o penalizare de întârziere, în valoare de 0,05% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere.   

Cumpărătorul este obligat să plătească dobânda de întârziere în termen de 3 zile lucrătoare de la data în care i-a fost remisă de către Vânzător cererea de plată a dobânzilor de întârziere.   

    9. Anularea tranzacțiilor și restituirea plății în Monede Virtuale

9.1. Valoarea procesată a Tranzacțiilor cu Monedă Virtuală va fi determinată la Valoare Nominală, dar Vânzătorul va primi decontarea în Monedă Fiat de la procesatorul de plăți.

9.2. În cazul în care Tranzacția a fost procesată cu succes și plata este confirmată de procesatorul de plăți, restituirea plății către Cumpărător se va face exclusiv în Monedă Fiat. Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul agreează că Tranzacțiile cu Monedă Virtuală sunt ireversibile, iar procesatorul de plăți și Vânzătorul nu vor avea nici o obligație de a restitui către Cumpărător valoarea Tranzacției procesate în Monedă Virtuală.

6.4. În cazul în care Tranzacția nu a fost procesată cu succes și plata nu este confirmată, procesatorul de plăți va restitui Cumpărătorului valoarea Tranzacției în Monedă Virtuală, urmând ca Cumpărătorul să suporte costurile pentru transferul Monedei Virtuale. Procesatorul de plăți se va asigura că Cumpărătorul este informat cu privire la costurile de transfer.

     10. Prevederi Finale   

10.1. Vânzătorul îsi rezerva dreptul de a schimba orice operator de transport extern și / sau parametrii serviciului E-shop . Vânzătorul este obligat să informeze imediat Cumpărătorul despre orice schimbari ce au impact asupra prețului serviciilor furnizate. Orice astfel de informații transmise prin e¬mail sau postate pe www.fullcolor.ro, vor fi considerate ca notificare suficientă în conformitate cu enunțul de mai sus .   

10.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar sau permanent accesul Cumpărătorului la serviciul E-shop.   

10.3. Părțile contractuale sunt de acord ca orice dispute izvorâte din relația contractuală născută din Contractul de Vânzare – Cumpărare, inclusiv Termenii și Condițiile prezente sau în legătură cu contractul de Vânzare-Cumpărare care nu pot fi soluționate prin negociere sau prin acordul părților, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor României în conformitate cu prevederile aplicabile ale Codului de Procedură Civilă.   

10.4. TCG prezente intră în vigoare de la data de 1.06.2020. La data intrării în vigoare a noii variante a TCG, variantele anterioare devin nule și neaplicabile.